Treningspartner arrangerte fotokonkurranse

Vinnerfoto jeg har kalt "Spensthoppet".

Hei Øystein!

Treningspartner sin fotokonkurranse er endelig avsluttet. Som vi har opplyst i konkurransevillkårene, er det de 2 bidragene med flest stemmer som blir vurdert av en jury. Ditt bidrag fikk nest flest stemmer, men en enstemmig jury har vurdert ditt bidrag som det beste. Jeg trenger derfor en bekreftelse fra deg på at det er ditt bilde, og at du har eierskap til det. Fint om du kan bekrefte dette til meg så raskt som mulig.

Ser frem til å høre fra deg.

Med vennlig hilsen

Daglig leder Lars Thomassen

Skiptvet, Vegard Grundt Johansen, Sommeren 2012.