Betingelser

Om bildebruk 
Yeyophoto Freelance omfattes av lov om opphavsrett til åndsverk. I følge loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder. Ingen kan bruke et bilde uten samtykke fra fotografen, eller den som formidler hans rettigheter. Åndsverksloven gjelder for alle typer bilder.

Bildene kan brukes til privat bruk, men du som kunde må spørre om bildene skal brukes i en annen sammenheng (kommersiell bruk, Facebook etc.). Vi blir også enig om bildene kan brukes på hjemmeside og bedriftsside. Bildene blir levert over e-post, eller dropbox i høyeste JPEG-kvalitet.


Utleie av bilder gjelder for en gangs bruk om ikke annet er avtalt. Enkelte bilder kan betinge høyere honorar. Ved annen bruk enn angitt i prislisten, ta kontakt for tilbud. Bilder skal ikke kopieres eller lånes ut til tredjepart (annen bedrift). Bilder skal slettes etter bruk. Det er ikke tillatt å manipulere bilder uten tillatelse.

Å STJELE BILDER ER FY FY! 

Pris per bilde
Til kommersiell bruk (brosjyrer, magasiner, hjemmeside): 800-1200 kr
Privat bruk: 200-400 kr

Se prisoversikt over fotooppdrag her