17. apr, 2015

Tre bilder i ny informasjonsbrosjyre om ME

Jeg har hjulpet Helsedirektoratet og ME-foreningen med illustrasjonsbilder i deres nye informasjonsbrosjyre om ME. Brosjyren er kopiert opp i 1500 eksemplarer. Jeg har tre bilder i brosjyren. Dere ser ett av de her. Kopier denne linken for å laste ned brosjyren i PDF-format: http://me-foreningen.com/meforeningen/innhold/div/2015/03/A5-som-heftet-WEB-Informasjonshefte-barn-og-unge-med-CFS_ME-2.pdf